top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

 

1. Rekisterin nimi

Studio Safir asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Studio Safir, valokuvaaja Kirsi Norrvik
Studio Safir ( 2871043-4)
Itäinen Pitkäkatu 51, 64100 Kristiinankaupunki, p. 044 3553 859
kirsi@studiosafir.com
www.studiosafir.com

3. Henkilö- tai yritystietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitaminen. Tämä tarkoittaa kaikkea yhteydenpitoa asiakkaan kanssa. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaista seuraavat tiedot:
– Henkilön tai yrityksen nimi
– Puhelinnumero (yrityksessä yhteyshenkilön)
– Sähköpostiosoite (yrityksessä yhteyshenkilön)
– Osoitetiedot

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään hänen itsensä antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilö- tai yritystietoja kolmansille osapuolille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä säilyttää tiedot luottamuksellisena ja henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän tiloissa, jotka on lukittu. Laitteet ja ohjelmistot, joilla tietoja käsitellään, on lukittu ulkopuolisilta salasanoin.

8. Tietojen tarkistaminen ja poistaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot (henkilötietolaki 26 §). Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen Studio Safir, Itäinen Pitkäkatu 51, 64100 Kristiinankaupunki

bottom of page